پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
20407
بیشترین: 
20979
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
20496
زمان: 
4/25 21:20
قیمت ریال عمان امروز 25 تیر 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 25 تیر 1397 , 20496 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/25 10:20","price":20845},{"date":"1397/04/25 10:40","price":20837},{"date":"1397/04/25 10:50","price":20835},{"date":"1397/04/25 11:00","price":20840},{"date":"1397/04/25 11:10","price":20832},{"date":"1397/04/25 11:20","price":20847},{"date":"1397/04/25 11:30","price":20855},{"date":"1397/04/25 11:40","price":20848},{"date":"1397/04/25 11:50","price":20973},{"date":"1397/04/25 12:00","price":20979},{"date":"1397/04/25 12:10","price":20721},{"date":"1397/04/25 12:30","price":20761},{"date":"1397/04/25 12:40","price":20658},{"date":"1397/04/25 12:50","price":20555},{"date":"1397/04/25 13:00","price":20636},{"date":"1397/04/25 13:10","price":20809},{"date":"1397/04/25 13:20","price":20670},{"date":"1397/04/25 13:40","price":20740},{"date":"1397/04/25 13:50","price":20857},{"date":"1397/04/25 14:00","price":20837},{"date":"1397/04/25 14:20","price":20796},{"date":"1397/04/25 14:30","price":20742},{"date":"1397/04/25 14:40","price":20676},{"date":"1397/04/25 15:10","price":20662},{"date":"1397/04/25 15:20","price":20706},{"date":"1397/04/25 15:40","price":20892},{"date":"1397/04/25 15:50","price":20747},{"date":"1397/04/25 16:00","price":20800},{"date":"1397/04/25 16:10","price":20847},{"date":"1397/04/25 16:20","price":20651},{"date":"1397/04/25 16:30","price":20775},{"date":"1397/04/25 16:40","price":20796},{"date":"1397/04/25 16:50","price":20665},{"date":"1397/04/25 17:10","price":20663},{"date":"1397/04/25 17:20","price":20546},{"date":"1397/04/25 17:30","price":20621},{"date":"1397/04/25 17:40","price":20647},{"date":"1397/04/25 17:50","price":20651},{"date":"1397/04/25 18:00","price":20612},{"date":"1397/04/25 18:10","price":20599},{"date":"1397/04/25 18:20","price":20640},{"date":"1397/04/25 18:30","price":20645},{"date":"1397/04/25 18:40","price":20553},{"date":"1397/04/25 18:50","price":20584},{"date":"1397/04/25 19:00","price":20578},{"date":"1397/04/25 19:10","price":20581},{"date":"1397/04/25 19:20","price":20560},{"date":"1397/04/25 19:30","price":20563},{"date":"1397/04/25 19:40","price":20573},{"date":"1397/04/25 19:50","price":20463},{"date":"1397/04/25 20:10","price":20491},{"date":"1397/04/25 20:20","price":20424},{"date":"1397/04/25 20:30","price":20407},{"date":"1397/04/25 20:40","price":20418},{"date":"1397/04/25 20:50","price":20487},{"date":"1397/04/25 21:00","price":20515},{"date":"1397/04/25 21:10","price":20522},{"date":"1397/04/25 21:20","price":20496}
بروزرسانی در تاریخ 28 مرداد 1398