پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
2102
بیشترین: 
2164
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2110
زمان: 
4/25 21:20
قیمت ریال عربستان امروز 25 تیر 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 25 تیر 1397 , 2110 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/25 10:20","price":2149},{"date":"1397/04/25 10:40","price":2148},{"date":"1397/04/25 11:20","price":2151},{"date":"1397/04/25 11:30","price":2150},{"date":"1397/04/25 11:40","price":2151},{"date":"1397/04/25 11:50","price":2163},{"date":"1397/04/25 12:00","price":2164},{"date":"1397/04/25 12:10","price":2141},{"date":"1397/04/25 12:40","price":2131},{"date":"1397/04/25 12:50","price":2109},{"date":"1397/04/25 13:00","price":2131},{"date":"1397/04/25 13:10","price":2145},{"date":"1397/04/25 13:20","price":2129},{"date":"1397/04/25 13:40","price":2138},{"date":"1397/04/25 13:50","price":2148},{"date":"1397/04/25 14:00","price":2146},{"date":"1397/04/25 14:20","price":2145},{"date":"1397/04/25 14:30","price":2137},{"date":"1397/04/25 14:40","price":2129},{"date":"1397/04/25 15:20","price":2140},{"date":"1397/04/25 15:40","price":2152},{"date":"1397/04/25 15:50","price":2138},{"date":"1397/04/25 16:00","price":2146},{"date":"1397/04/25 16:10","price":2148},{"date":"1397/04/25 16:20","price":2126},{"date":"1397/04/25 16:30","price":2144},{"date":"1397/04/25 16:40","price":2132},{"date":"1397/04/25 16:50","price":2129},{"date":"1397/04/25 17:10","price":2125},{"date":"1397/04/25 17:20","price":2114},{"date":"1397/04/25 17:30","price":2128},{"date":"1397/04/25 17:50","price":2123},{"date":"1397/04/25 18:00","price":2121},{"date":"1397/04/25 18:10","price":2122},{"date":"1397/04/25 18:20","price":2126},{"date":"1397/04/25 18:30","price":2120},{"date":"1397/04/25 18:40","price":2118},{"date":"1397/04/25 18:50","price":2120},{"date":"1397/04/25 19:00","price":2117},{"date":"1397/04/25 19:10","price":2120},{"date":"1397/04/25 19:20","price":2116},{"date":"1397/04/25 19:30","price":2118},{"date":"1397/04/25 19:40","price":2115},{"date":"1397/04/25 19:50","price":2106},{"date":"1397/04/25 20:00","price":2109},{"date":"1397/04/25 20:10","price":2111},{"date":"1397/04/25 20:20","price":2102},{"date":"1397/04/25 20:40","price":2105},{"date":"1397/04/25 20:50","price":2111},{"date":"1397/04/25 21:00","price":2114},{"date":"1397/04/25 21:10","price":2109},{"date":"1397/04/25 21:20","price":2110}
بروزرسانی در تاریخ 04 شهریور 1398