پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
26137
بیشترین: 
26865
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
26258
زمان: 
4/25 21:20
قیمت دینار کویت امروز 25 تیر 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 25 تیر 1397 , 26258 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/25 10:20","price":26666},{"date":"1397/04/25 10:40","price":26660},{"date":"1397/04/25 10:50","price":26653},{"date":"1397/04/25 11:00","price":26660},{"date":"1397/04/25 11:10","price":26681},{"date":"1397/04/25 11:20","price":26698},{"date":"1397/04/25 11:30","price":26706},{"date":"1397/04/25 11:40","price":26696},{"date":"1397/04/25 11:50","price":26862},{"date":"1397/04/25 12:00","price":26865},{"date":"1397/04/25 12:10","price":26532},{"date":"1397/04/25 12:30","price":26576},{"date":"1397/04/25 12:40","price":26570},{"date":"1397/04/25 12:50","price":26311},{"date":"1397/04/25 13:00","price":26414},{"date":"1397/04/25 13:10","price":26636},{"date":"1397/04/25 13:20","price":26456},{"date":"1397/04/25 13:40","price":26549},{"date":"1397/04/25 13:50","price":26698},{"date":"1397/04/25 14:00","price":26680},{"date":"1397/04/25 14:20","price":26638},{"date":"1397/04/25 14:30","price":26568},{"date":"1397/04/25 14:40","price":26482},{"date":"1397/04/25 15:10","price":26475},{"date":"1397/04/25 15:20","price":26518},{"date":"1397/04/25 15:40","price":26757},{"date":"1397/04/25 15:50","price":26580},{"date":"1397/04/25 16:00","price":26641},{"date":"1397/04/25 16:10","price":26709},{"date":"1397/04/25 16:20","price":26457},{"date":"1397/04/25 16:30","price":26617},{"date":"1397/04/25 16:40","price":26649},{"date":"1397/04/25 16:50","price":26474},{"date":"1397/04/25 17:10","price":26471},{"date":"1397/04/25 17:20","price":26313},{"date":"1397/04/25 17:30","price":26409},{"date":"1397/04/25 17:40","price":26445},{"date":"1397/04/25 17:50","price":26452},{"date":"1397/04/25 18:00","price":26387},{"date":"1397/04/25 18:10","price":26370},{"date":"1397/04/25 18:20","price":26441},{"date":"1397/04/25 18:30","price":26439},{"date":"1397/04/25 18:40","price":26325},{"date":"1397/04/25 18:50","price":26364},{"date":"1397/04/25 19:00","price":26361},{"date":"1397/04/25 19:10","price":26359},{"date":"1397/04/25 19:20","price":26338},{"date":"1397/04/25 19:30","price":26333},{"date":"1397/04/25 19:40","price":26342},{"date":"1397/04/25 19:50","price":26206},{"date":"1397/04/25 20:10","price":26243},{"date":"1397/04/25 20:20","price":26160},{"date":"1397/04/25 20:30","price":26137},{"date":"1397/04/25 20:40","price":26150},{"date":"1397/04/25 20:50","price":26240},{"date":"1397/04/25 21:00","price":26285},{"date":"1397/04/25 21:10","price":26295},{"date":"1397/04/25 21:20","price":26258}
بروزرسانی در تاریخ 31 مرداد 1398