پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
5843
بیشترین: 
6039
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5871
زمان: 
4/25 21:20
قیمت دلار استرالیا امروز 25 تیر 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 25 تیر 1397 , 5871 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/25 10:20","price":5984},{"date":"1397/04/25 10:50","price":5987},{"date":"1397/04/25 11:00","price":5985},{"date":"1397/04/25 11:10","price":5988},{"date":"1397/04/25 11:30","price":5989},{"date":"1397/04/25 11:40","price":5991},{"date":"1397/04/25 11:50","price":6039},{"date":"1397/04/25 12:00","price":6027},{"date":"1397/04/25 12:10","price":5946},{"date":"1397/04/25 12:30","price":5958},{"date":"1397/04/25 12:40","price":5954},{"date":"1397/04/25 12:50","price":5897},{"date":"1397/04/25 13:00","price":5921},{"date":"1397/04/25 13:10","price":5946},{"date":"1397/04/25 13:20","price":5932},{"date":"1397/04/25 13:40","price":5952},{"date":"1397/04/25 13:50","price":5985},{"date":"1397/04/25 14:00","price":5984},{"date":"1397/04/25 14:20","price":5976},{"date":"1397/04/25 14:30","price":5960},{"date":"1397/04/25 14:40","price":5940},{"date":"1397/04/25 15:10","price":5934},{"date":"1397/04/25 15:20","price":5939},{"date":"1397/04/25 15:40","price":5987},{"date":"1397/04/25 15:50","price":5999},{"date":"1397/04/25 16:00","price":5977},{"date":"1397/04/25 16:10","price":5989},{"date":"1397/04/25 16:20","price":5931},{"date":"1397/04/25 16:30","price":5962},{"date":"1397/04/25 16:40","price":5968},{"date":"1397/04/25 16:50","price":5930},{"date":"1397/04/25 17:10","price":5928},{"date":"1397/04/25 17:20","price":5895},{"date":"1397/04/25 17:30","price":5910},{"date":"1397/04/25 17:40","price":5923},{"date":"1397/04/25 17:50","price":5924},{"date":"1397/04/25 18:00","price":5900},{"date":"1397/04/25 18:10","price":5909},{"date":"1397/04/25 18:20","price":5918},{"date":"1397/04/25 18:30","price":5919},{"date":"1397/04/25 18:40","price":5897},{"date":"1397/04/25 18:50","price":5902},{"date":"1397/04/25 19:00","price":5905},{"date":"1397/04/25 19:10","price":5903},{"date":"1397/04/25 19:20","price":5901},{"date":"1397/04/25 19:30","price":5903},{"date":"1397/04/25 19:40","price":5900},{"date":"1397/04/25 19:50","price":5862},{"date":"1397/04/25 20:00","price":5860},{"date":"1397/04/25 20:10","price":5858},{"date":"1397/04/25 20:20","price":5850},{"date":"1397/04/25 20:30","price":5843},{"date":"1397/04/25 20:40","price":5848},{"date":"1397/04/25 20:50","price":5867},{"date":"1397/04/25 21:00","price":5875},{"date":"1397/04/25 21:10","price":5879},{"date":"1397/04/25 21:20","price":5871}
بروزرسانی در تاریخ 04 شهریور 1398