پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
5999
بیشترین: 
6178
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6028
زمان: 
4/25 21:20
قیمت دلار کانادا امروز 25 تیر 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 25 تیر 1397 , 6028 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/25 10:20","price":6129},{"date":"1397/04/25 10:40","price":6127},{"date":"1397/04/25 10:50","price":6126},{"date":"1397/04/25 11:00","price":6127},{"date":"1397/04/25 11:10","price":6126},{"date":"1397/04/25 11:20","price":6127},{"date":"1397/04/25 11:30","price":6128},{"date":"1397/04/25 11:50","price":6178},{"date":"1397/04/25 12:00","price":6167},{"date":"1397/04/25 12:10","price":6084},{"date":"1397/04/25 12:30","price":6094},{"date":"1397/04/25 12:40","price":6095},{"date":"1397/04/25 12:50","price":6039},{"date":"1397/04/25 13:00","price":6062},{"date":"1397/04/25 13:10","price":6088},{"date":"1397/04/25 13:20","price":6072},{"date":"1397/04/25 13:40","price":6091},{"date":"1397/04/25 13:50","price":6126},{"date":"1397/04/25 14:00","price":6123},{"date":"1397/04/25 14:20","price":6113},{"date":"1397/04/25 14:30","price":6097},{"date":"1397/04/25 14:40","price":6075},{"date":"1397/04/25 15:10","price":6069},{"date":"1397/04/25 15:20","price":6073},{"date":"1397/04/25 15:40","price":6122},{"date":"1397/04/25 15:50","price":6136},{"date":"1397/04/25 16:00","price":6113},{"date":"1397/04/25 16:10","price":6125},{"date":"1397/04/25 16:20","price":6068},{"date":"1397/04/25 16:30","price":6106},{"date":"1397/04/25 16:40","price":6112},{"date":"1397/04/25 16:50","price":6073},{"date":"1397/04/25 17:10","price":6072},{"date":"1397/04/25 17:20","price":6034},{"date":"1397/04/25 17:30","price":6054},{"date":"1397/04/25 17:40","price":6069},{"date":"1397/04/25 17:50","price":6066},{"date":"1397/04/25 18:00","price":6045},{"date":"1397/04/25 18:10","price":6054},{"date":"1397/04/25 18:20","price":6065},{"date":"1397/04/25 18:30","price":6067},{"date":"1397/04/25 18:40","price":6044},{"date":"1397/04/25 18:50","price":6053},{"date":"1397/04/25 19:00","price":6059},{"date":"1397/04/25 19:10","price":6056},{"date":"1397/04/25 19:20","price":6050},{"date":"1397/04/25 19:30","price":6048},{"date":"1397/04/25 19:40","price":6046},{"date":"1397/04/25 19:50","price":6015},{"date":"1397/04/25 20:00","price":6017},{"date":"1397/04/25 20:10","price":6015},{"date":"1397/04/25 20:20","price":6005},{"date":"1397/04/25 20:30","price":5999},{"date":"1397/04/25 20:40","price":6003},{"date":"1397/04/25 20:50","price":6026},{"date":"1397/04/25 21:00","price":6033},{"date":"1397/04/25 21:10","price":6036},{"date":"1397/04/25 21:20","price":6028}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398