پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1628
بیشترین: 
1679
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1638
زمان: 
4/25 21:20
قیمت لیر ترکیه امروز 25 تیر 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 25 تیر 1397 , 1638 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/25 10:20","price":1661},{"date":"1397/04/25 10:50","price":1663},{"date":"1397/04/25 11:00","price":1662},{"date":"1397/04/25 11:10","price":1667},{"date":"1397/04/25 11:40","price":1668},{"date":"1397/04/25 11:50","price":1678},{"date":"1397/04/25 12:00","price":1679},{"date":"1397/04/25 12:10","price":1659},{"date":"1397/04/25 12:30","price":1660},{"date":"1397/04/25 12:40","price":1652},{"date":"1397/04/25 12:50","price":1634},{"date":"1397/04/25 13:00","price":1649},{"date":"1397/04/25 13:10","price":1661},{"date":"1397/04/25 13:20","price":1649},{"date":"1397/04/25 13:40","price":1656},{"date":"1397/04/25 13:50","price":1664},{"date":"1397/04/25 14:00","price":1662},{"date":"1397/04/25 14:30","price":1655},{"date":"1397/04/25 14:40","price":1650},{"date":"1397/04/25 15:10","price":1649},{"date":"1397/04/25 15:20","price":1658},{"date":"1397/04/25 15:40","price":1666},{"date":"1397/04/25 15:50","price":1654},{"date":"1397/04/25 16:00","price":1661},{"date":"1397/04/25 16:20","price":1643},{"date":"1397/04/25 16:30","price":1658},{"date":"1397/04/25 16:40","price":1649},{"date":"1397/04/25 16:50","price":1643},{"date":"1397/04/25 17:10","price":1640},{"date":"1397/04/25 17:20","price":1632},{"date":"1397/04/25 17:30","price":1642},{"date":"1397/04/25 17:40","price":1645},{"date":"1397/04/25 17:50","price":1646},{"date":"1397/04/25 18:00","price":1643},{"date":"1397/04/25 18:20","price":1647},{"date":"1397/04/25 18:30","price":1643},{"date":"1397/04/25 18:40","price":1641},{"date":"1397/04/25 18:50","price":1644},{"date":"1397/04/25 19:00","price":1640},{"date":"1397/04/25 19:10","price":1642},{"date":"1397/04/25 19:20","price":1638},{"date":"1397/04/25 19:30","price":1641},{"date":"1397/04/25 19:40","price":1640},{"date":"1397/04/25 19:50","price":1632},{"date":"1397/04/25 20:00","price":1634},{"date":"1397/04/25 20:10","price":1636},{"date":"1397/04/25 20:20","price":1628},{"date":"1397/04/25 20:30","price":1629},{"date":"1397/04/25 20:40","price":1631},{"date":"1397/04/25 20:50","price":1635},{"date":"1397/04/25 21:00","price":1639},{"date":"1397/04/25 21:10","price":1640},{"date":"1397/04/25 21:20","price":1638}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398