پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
10424
بیشترین: 
10761
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10471
زمان: 
4/25 21:20
قیمت پوند امروز 25 تیر 1397
قیمت پونددر تاریخ 25 تیر 1397 , 10471 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/25 10:20","price":10671},{"date":"1397/04/25 10:30","price":10670},{"date":"1397/04/25 10:40","price":10667},{"date":"1397/04/25 10:50","price":10666},{"date":"1397/04/25 11:00","price":10671},{"date":"1397/04/25 11:10","price":10666},{"date":"1397/04/25 11:30","price":10671},{"date":"1397/04/25 11:40","price":10672},{"date":"1397/04/25 11:50","price":10761},{"date":"1397/04/25 12:00","price":10741},{"date":"1397/04/25 12:10","price":10595},{"date":"1397/04/25 12:30","price":10613},{"date":"1397/04/25 12:40","price":10608},{"date":"1397/04/25 12:50","price":10509},{"date":"1397/04/25 13:00","price":10552},{"date":"1397/04/25 13:10","price":10645},{"date":"1397/04/25 13:20","price":10579},{"date":"1397/04/25 13:40","price":10613},{"date":"1397/04/25 13:50","price":10676},{"date":"1397/04/25 14:00","price":10667},{"date":"1397/04/25 14:20","price":10655},{"date":"1397/04/25 14:30","price":10627},{"date":"1397/04/25 14:40","price":10597},{"date":"1397/04/25 15:10","price":10584},{"date":"1397/04/25 15:20","price":10605},{"date":"1397/04/25 15:40","price":10678},{"date":"1397/04/25 15:50","price":10643},{"date":"1397/04/25 16:00","price":10677},{"date":"1397/04/25 16:10","price":10698},{"date":"1397/04/25 16:20","price":10595},{"date":"1397/04/25 16:30","price":10656},{"date":"1397/04/25 16:40","price":10663},{"date":"1397/04/25 16:50","price":10595},{"date":"1397/04/25 17:10","price":10592},{"date":"1397/04/25 17:20","price":10537},{"date":"1397/04/25 17:30","price":10562},{"date":"1397/04/25 17:40","price":10577},{"date":"1397/04/25 17:50","price":10579},{"date":"1397/04/25 18:00","price":10533},{"date":"1397/04/25 18:10","price":10547},{"date":"1397/04/25 18:20","price":10571},{"date":"1397/04/25 18:30","price":10570},{"date":"1397/04/25 18:40","price":10525},{"date":"1397/04/25 18:50","price":10542},{"date":"1397/04/25 19:00","price":10541},{"date":"1397/04/25 19:10","price":10544},{"date":"1397/04/25 19:20","price":10532},{"date":"1397/04/25 19:30","price":10534},{"date":"1397/04/25 19:40","price":10524},{"date":"1397/04/25 19:50","price":10457},{"date":"1397/04/25 20:00","price":10455},{"date":"1397/04/25 20:10","price":10456},{"date":"1397/04/25 20:20","price":10438},{"date":"1397/04/25 20:30","price":10424},{"date":"1397/04/25 20:40","price":10428},{"date":"1397/04/25 20:50","price":10473},{"date":"1397/04/25 21:00","price":10486},{"date":"1397/04/25 21:10","price":10491},{"date":"1397/04/25 21:20","price":10471}
بروزرسانی در تاریخ 01 شهریور 1398