پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
9227
بیشترین: 
9503
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9266
زمان: 
4/25 21:20
قیمت یورو امروز 25 تیر 1397
قیمت یورودر تاریخ 25 تیر 1397 , 9266 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/25 10:20","price":9419},{"date":"1397/04/25 10:30","price":9420},{"date":"1397/04/25 10:40","price":9415},{"date":"1397/04/25 10:50","price":9417},{"date":"1397/04/25 11:00","price":9424},{"date":"1397/04/25 11:10","price":9418},{"date":"1397/04/25 11:20","price":9428},{"date":"1397/04/25 11:30","price":9426},{"date":"1397/04/25 11:40","price":9424},{"date":"1397/04/25 11:50","price":9503},{"date":"1397/04/25 12:00","price":9485},{"date":"1397/04/25 12:10","price":9359},{"date":"1397/04/25 12:30","price":9373},{"date":"1397/04/25 12:40","price":9374},{"date":"1397/04/25 12:50","price":9280},{"date":"1397/04/25 13:00","price":9318},{"date":"1397/04/25 13:10","price":9397},{"date":"1397/04/25 13:20","price":9334},{"date":"1397/04/25 13:40","price":9369},{"date":"1397/04/25 13:50","price":9417},{"date":"1397/04/25 14:00","price":9415},{"date":"1397/04/25 14:20","price":9397},{"date":"1397/04/25 14:30","price":9376},{"date":"1397/04/25 14:40","price":9346},{"date":"1397/04/25 15:10","price":9341},{"date":"1397/04/25 15:20","price":9360},{"date":"1397/04/25 15:40","price":9425},{"date":"1397/04/25 15:50","price":9441},{"date":"1397/04/25 16:00","price":9410},{"date":"1397/04/25 16:10","price":9434},{"date":"1397/04/25 16:20","price":9349},{"date":"1397/04/25 16:30","price":9406},{"date":"1397/04/25 16:40","price":9411},{"date":"1397/04/25 16:50","price":9349},{"date":"1397/04/25 17:20","price":9298},{"date":"1397/04/25 17:30","price":9331},{"date":"1397/04/25 17:40","price":9335},{"date":"1397/04/25 17:50","price":9345},{"date":"1397/04/25 18:00","price":9301},{"date":"1397/04/25 18:10","price":9309},{"date":"1397/04/25 18:20","price":9329},{"date":"1397/04/25 18:30","price":9333},{"date":"1397/04/25 18:40","price":9294},{"date":"1397/04/25 18:50","price":9308},{"date":"1397/04/25 19:00","price":9304},{"date":"1397/04/25 19:10","price":9315},{"date":"1397/04/25 19:20","price":9299},{"date":"1397/04/25 19:30","price":9303},{"date":"1397/04/25 19:40","price":9305},{"date":"1397/04/25 19:50","price":9250},{"date":"1397/04/25 20:00","price":9248},{"date":"1397/04/25 20:10","price":9246},{"date":"1397/04/25 20:20","price":9237},{"date":"1397/04/25 20:30","price":9227},{"date":"1397/04/25 20:40","price":9229},{"date":"1397/04/25 20:50","price":9261},{"date":"1397/04/25 21:00","price":9277},{"date":"1397/04/25 21:10","price":9282},{"date":"1397/04/25 21:20","price":9266}
بروزرسانی در تاریخ 02 شهریور 1398