کمترین: 
108109
بیشترین: 
108472
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
108109.0
زمان: 
4/25 15:50
قیمت شاخص بورس امروز 25 تیر 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 25 تیر 1397 , 108109.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/25 09:50","price":108472.0},{"date":"1397/04/25 12:50","price":108226.0},{"date":"1397/04/25 15:50","price":108109.0}
بروزرسانی در تاریخ 07 بهمن 1398