کمترین: 
2548
بیشترین: 
2548
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2548
زمان: 
4/25 09:20
قیمت منات آذربایجان امروز 25 تیر 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 25 تیر 1397 , 2548 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/25 09:20","price":2548}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398