کمترین: 
69.4
بیشترین: 
69.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
69.4
زمان: 
4/25 09:20
قیمت روبل روسیه امروز 25 تیر 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 25 تیر 1397 , 69.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/25 09:20","price":69.4}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398