کمترین: 
1070.4
بیشترین: 
1070.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1070.4
زمان: 
4/25 09:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 25 تیر 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 25 تیر 1397 , 1070.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/25 09:20","price":1070.4}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398