کمترین: 
8.5
بیشترین: 
8.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8.5
زمان: 
4/25 09:20
قیمت لیر سوریه امروز 25 تیر 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 25 تیر 1397 , 8.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/25 09:20","price":8.5}
بروزرسانی در تاریخ 04 مهر 1399