کمترین: 
363.8
بیشترین: 
363.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
363.8
زمان: 
4/25 09:20
قیمت دینار عراق امروز 25 تیر 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 25 تیر 1397 , 363.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/25 09:20","price":363.8}
بروزرسانی در تاریخ 05 اسفند 1398