کمترین: 
11273.9
بیشترین: 
11273.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11273.9
زمان: 
4/25 09:20
قیمت ریال عمان امروز 25 تیر 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 25 تیر 1397 , 11273.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/25 09:20","price":11273.9}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398