کمترین: 
14307.3
بیشترین: 
14307.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14307.3
زمان: 
4/25 09:20
قیمت دینار کویت امروز 25 تیر 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 25 تیر 1397 , 14307.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/25 09:20","price":14307.3}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398