کمترین: 
534.2
بیشترین: 
534.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
534.2
زمان: 
4/25 09:20
قیمت کرون نروژ امروز 25 تیر 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 25 تیر 1397 , 534.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/25 09:20","price":534.2}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398