کمترین: 
488.2
بیشترین: 
488.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
488.2
زمان: 
4/25 09:20
قیمت کرون سوئد امروز 25 تیر 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 25 تیر 1397 , 488.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/25 09:20","price":488.2}
بروزرسانی در تاریخ 05 بهمن 1398