کمترین: 
4328.5
بیشترین: 
4328.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4328.5
زمان: 
4/25 09:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 25 تیر 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 25 تیر 1397 , 4328.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/25 09:20","price":4328.5}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398