کمترین: 
3854.5
بیشترین: 
3854.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3854.5
زمان: 
4/25 09:20
قیمت ین ژاپن امروز 25 تیر 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 25 تیر 1397 , 3854.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/25 09:20","price":3854.5}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398