کمترین: 
894.3
بیشترین: 
894.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
894.3
زمان: 
4/25 09:20
قیمت لیر ترکیه امروز 25 تیر 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 25 تیر 1397 , 894.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/25 09:20","price":894.3}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398