کمترین: 
5740
بیشترین: 
5740
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5740
زمان: 
4/25 09:20
قیمت پوند امروز 25 تیر 1397
قیمت پونددر تاریخ 25 تیر 1397 , 5740 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/25 09:20","price":5740}
بروزرسانی در تاریخ 09 فروردین 1399