کمترین: 
4335
بیشترین: 
4335
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4335
زمان: 
4/25 09:20
قیمت دلار امروز 25 تیر 1397
قیمت دلاردر تاریخ 25 تیر 1397 , 4335 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/25 09:20","price":4335}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398