کمترین: 
1241.66
بیشترین: 
1244.68
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1243.68
زمان: 
4/25 16:00
قیمت اونس طلا امروز 25 تیر 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 25 تیر 1397 , 1243.68 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/25 04:00","price":1241.66},{"date":"1397/04/25 07:00","price":1243.34},{"date":"1397/04/25 10:00","price":1243.53},{"date":"1397/04/25 10:30","price":1244.68},{"date":"1397/04/25 13:00","price":1242.36},{"date":"1397/04/25 16:00","price":1243.68}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398