کمترین: 
2.749
بیشترین: 
2.772
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.764
زمان: 
4/25 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 25 تیر 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 25 تیر 1397 , 2.764 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/25 03:00","price":2.766},{"date":"1397/04/25 05:00","price":2.768},{"date":"1397/04/25 08:32","price":2.766},{"date":"1397/04/25 09:00","price":2.768},{"date":"1397/04/25 11:00","price":2.771},{"date":"1397/04/25 11:32","price":2.772},{"date":"1397/04/25 12:00","price":2.771},{"date":"1397/04/25 12:32","price":2.766},{"date":"1397/04/25 13:00","price":2.765},{"date":"1397/04/25 13:32","price":2.76},{"date":"1397/04/25 14:00","price":2.761},{"date":"1397/04/25 14:32","price":2.76},{"date":"1397/04/25 15:00","price":2.749},{"date":"1397/04/25 15:32","price":2.756},{"date":"1397/04/25 16:00","price":2.764},{"date":"1397/04/25 16:32","price":2.766},{"date":"1397/04/25 17:00","price":2.772},{"date":"1397/04/25 17:32","price":2.769},{"date":"1397/04/25 18:00","price":2.751},{"date":"1397/04/25 18:32","price":2.752},{"date":"1397/04/25 19:32","price":2.764},{"date":"1397/04/25 20:00","price":2.765},{"date":"1397/04/25 20:32","price":2.764},{"date":"1397/04/25 21:00","price":2.767},{"date":"1397/04/25 21:32","price":2.76},{"date":"1397/04/25 22:32","price":2.761},{"date":"1397/04/25 23:00","price":2.768},{"date":"1397/04/25 23:32","price":2.764}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398