کمترین: 
447
بیشترین: 
472.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
472.1
زمان: 
4/25 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 25 تیر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 25 تیر 1397 , 472.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/25 01:00","price":448},{"date":"1397/04/25 04:00","price":451.81},{"date":"1397/04/25 04:30","price":448.51},{"date":"1397/04/25 07:00","price":448.4},{"date":"1397/04/25 07:30","price":447},{"date":"1397/04/25 10:00","price":449.11},{"date":"1397/04/25 13:00","price":450.29},{"date":"1397/04/25 16:00","price":464.9},{"date":"1397/04/25 17:00","price":470.78},{"date":"1397/04/25 18:00","price":469.27},{"date":"1397/04/25 19:30","price":469.1},{"date":"1397/04/25 22:00","price":470.2},{"date":"1397/04/25 22:30","price":471.44},{"date":"1397/04/25 23:00","price":472.1}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398