کمترین: 
6344
بیشترین: 
6682.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6682.7
زمان: 
4/25 23:00
قیمت بیت کوین امروز 25 تیر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 25 تیر 1397 , 6682.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/25 01:00","price":6356},{"date":"1397/04/25 04:00","price":6356.6},{"date":"1397/04/25 05:00","price":6361.8},{"date":"1397/04/25 07:00","price":6344},{"date":"1397/04/25 08:00","price":6350.7},{"date":"1397/04/25 10:00","price":6350},{"date":"1397/04/25 13:00","price":6360.5},{"date":"1397/04/25 16:00","price":6530.8},{"date":"1397/04/25 16:30","price":6623.9},{"date":"1397/04/25 17:30","price":6611.6},{"date":"1397/04/25 18:00","price":6619.4},{"date":"1397/04/25 19:00","price":6630},{"date":"1397/04/25 20:00","price":6637.3},{"date":"1397/04/25 22:00","price":6631.6},{"date":"1397/04/25 22:30","price":6631.2},{"date":"1397/04/25 23:00","price":6682.7}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398