کمترین: 
8110
بیشترین: 
8110
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8110
زمان: 
4/24 14:50
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 24 تیر 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 24 تیر 1397 , 8110 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/24 14:50","price":8110}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398