کمترین: 
15
بیشترین: 
16
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
15
زمان: 
4/24 14:00
قیمت لیر سوریه امروز 24 تیر 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 24 تیر 1397 , 15 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/24 13:30","price":16},{"date":"1397/04/24 14:00","price":15}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398