کمترین: 
712000
بیشترین: 
717000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
712000
زمان: 
4/24 16:06
قیمت ربع سکه خرده فروشی امروز 24 تیر 1397
قیمت ربع سکه خرده فروشیدر تاریخ 24 تیر 1397 , 712000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/24 12:06","price":712000},{"date":"1397/04/24 14:42","price":717000},{"date":"1397/04/24 16:00","price":714500},{"date":"1397/04/24 16:06","price":712000}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398