کمترین: 
1383000
بیشترین: 
1398000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1388000
زمان: 
4/24 17:18
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 24 تیر 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 24 تیر 1397 , 1388000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/24 12:06","price":1383000},{"date":"1397/04/24 14:42","price":1398000},{"date":"1397/04/24 16:00","price":1395500},{"date":"1397/04/24 16:06","price":1393000},{"date":"1397/04/24 17:06","price":1390500},{"date":"1397/04/24 17:18","price":1388000}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398