کمترین: 
710000
بیشترین: 
715000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
710000
زمان: 
4/24 16:06
قیمت ربع سکه امروز 24 تیر 1397
قیمت ربع سکهدر تاریخ 24 تیر 1397 , 710000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/24 12:06","price":710000},{"date":"1397/04/24 14:42","price":715000},{"date":"1397/04/24 16:00","price":712500},{"date":"1397/04/24 16:06","price":710000}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398