کمترین: 
1380000
بیشترین: 
1395000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1385000
زمان: 
4/24 17:18
قیمت نیم سکه امروز 24 تیر 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 24 تیر 1397 , 1385000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/24 12:06","price":1380000},{"date":"1397/04/24 14:42","price":1395000},{"date":"1397/04/24 16:00","price":1392500},{"date":"1397/04/24 16:06","price":1390000},{"date":"1397/04/24 17:06","price":1387500},{"date":"1397/04/24 17:18","price":1385000}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398