کمترین: 
2700000
بیشترین: 
2720000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2700000
زمان: 
4/24 17:18
قیمت سکه بهار آزادی امروز 24 تیر 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 24 تیر 1397 , 2700000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/24 12:06","price":2700000},{"date":"1397/04/24 14:42","price":2720000},{"date":"1397/04/24 16:00","price":2715000},{"date":"1397/04/24 16:06","price":2710000},{"date":"1397/04/24 17:06","price":2705000},{"date":"1397/04/24 17:18","price":2700000}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398