کمترین: 
16
بیشترین: 
17
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
16
زمان: 
4/24 15:10
قیمت درام ارمنستان امروز 24 تیر 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 24 تیر 1397 , 16 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/24 11:50","price":17},{"date":"1397/04/24 13:20","price":16},{"date":"1397/04/24 13:40","price":17},{"date":"1397/04/24 14:30","price":16},{"date":"1397/04/24 14:50","price":17},{"date":"1397/04/24 15:10","price":16}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398