کمترین: 
65
بیشترین: 
67
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65
زمان: 
4/24 19:10
قیمت روپیه پاکستان امروز 24 تیر 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 24 تیر 1397 , 65 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/24 11:40","price":65},{"date":"1397/04/24 11:50","price":66},{"date":"1397/04/24 13:50","price":67},{"date":"1397/04/24 14:20","price":66},{"date":"1397/04/24 15:50","price":65},{"date":"1397/04/24 16:20","price":66},{"date":"1397/04/24 16:40","price":65},{"date":"1397/04/24 18:20","price":66},{"date":"1397/04/24 19:10","price":65}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398