کمترین: 
6.6
بیشترین: 
6.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6.6
زمان: 
4/24 20:10
قیمت دینار عراق امروز 24 تیر 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 24 تیر 1397 , 6.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/24 11:40","price":6.6},{"date":"1397/04/24 11:50","price":6.7},{"date":"1397/04/24 12:10","price":6.8},{"date":"1397/04/24 12:50","price":6.7},{"date":"1397/04/24 13:30","price":6.8},{"date":"1397/04/24 14:20","price":6.7},{"date":"1397/04/24 16:10","price":6.6},{"date":"1397/04/24 16:20","price":6.7},{"date":"1397/04/24 16:50","price":6.6},{"date":"1397/04/24 17:00","price":6.7},{"date":"1397/04/24 17:10","price":6.6},{"date":"1397/04/24 18:10","price":6.7},{"date":"1397/04/24 19:20","price":6.6},{"date":"1397/04/24 19:50","price":6.7},{"date":"1397/04/24 20:10","price":6.6}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398