کمترین: 
5388
بیشترین: 
5621
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5466
زمان: 
4/24 20:30
قیمت دلار نیوزیلند امروز 24 تیر 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 24 تیر 1397 , 5466 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/24 10:10","price":5388},{"date":"1397/04/24 11:40","price":5481},{"date":"1397/04/24 11:50","price":5545},{"date":"1397/04/24 12:00","price":5573},{"date":"1397/04/24 12:20","price":5582},{"date":"1397/04/24 12:50","price":5563},{"date":"1397/04/24 13:10","price":5568},{"date":"1397/04/24 13:20","price":5525},{"date":"1397/04/24 13:30","price":5577},{"date":"1397/04/24 13:50","price":5596},{"date":"1397/04/24 14:00","price":5621},{"date":"1397/04/24 14:10","price":5574},{"date":"1397/04/24 14:20","price":5566},{"date":"1397/04/24 14:30","price":5532},{"date":"1397/04/24 14:50","price":5561},{"date":"1397/04/24 15:10","price":5522},{"date":"1397/04/24 15:20","price":5532},{"date":"1397/04/24 15:30","price":5536},{"date":"1397/04/24 15:40","price":5528},{"date":"1397/04/24 15:50","price":5507},{"date":"1397/04/24 16:10","price":5465},{"date":"1397/04/24 16:20","price":5528},{"date":"1397/04/24 16:40","price":5489},{"date":"1397/04/24 16:50","price":5480},{"date":"1397/04/24 17:00","price":5493},{"date":"1397/04/24 17:10","price":5446},{"date":"1397/04/24 17:20","price":5437},{"date":"1397/04/24 17:30","price":5460},{"date":"1397/04/24 17:40","price":5480},{"date":"1397/04/24 17:50","price":5493},{"date":"1397/04/24 18:00","price":5483},{"date":"1397/04/24 18:10","price":5503},{"date":"1397/04/24 18:20","price":5518},{"date":"1397/04/24 18:30","price":5522},{"date":"1397/04/24 18:50","price":5514},{"date":"1397/04/24 19:00","price":5512},{"date":"1397/04/24 19:10","price":5499},{"date":"1397/04/24 19:20","price":5480},{"date":"1397/04/24 19:30","price":5469},{"date":"1397/04/24 19:40","price":5480},{"date":"1397/04/24 19:50","price":5495},{"date":"1397/04/24 20:10","price":5475},{"date":"1397/04/24 20:20","price":5462},{"date":"1397/04/24 20:30","price":5466}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398