کمترین: 
5910
بیشترین: 
6166
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5996
زمان: 
4/24 20:30
قیمت دلار استرالیا امروز 24 تیر 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 24 تیر 1397 , 5996 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/24 10:10","price":5910},{"date":"1397/04/24 11:40","price":6012},{"date":"1397/04/24 11:50","price":6082},{"date":"1397/04/24 12:00","price":6107},{"date":"1397/04/24 12:10","price":6118},{"date":"1397/04/24 12:20","price":6124},{"date":"1397/04/24 12:50","price":6103},{"date":"1397/04/24 13:00","price":6107},{"date":"1397/04/24 13:20","price":6060},{"date":"1397/04/24 13:30","price":6118},{"date":"1397/04/24 13:50","price":6138},{"date":"1397/04/24 14:00","price":6166},{"date":"1397/04/24 14:10","price":6124},{"date":"1397/04/24 14:20","price":6106},{"date":"1397/04/24 14:30","price":6060},{"date":"1397/04/24 14:50","price":6100},{"date":"1397/04/24 15:10","price":6057},{"date":"1397/04/24 15:20","price":6068},{"date":"1397/04/24 15:30","price":6072},{"date":"1397/04/24 15:40","price":6068},{"date":"1397/04/24 15:50","price":6041},{"date":"1397/04/24 16:10","price":5995},{"date":"1397/04/24 16:20","price":6063},{"date":"1397/04/24 16:40","price":6021},{"date":"1397/04/24 16:50","price":6011},{"date":"1397/04/24 17:00","price":6026},{"date":"1397/04/24 17:10","price":5974},{"date":"1397/04/24 17:20","price":5962},{"date":"1397/04/24 17:30","price":5989},{"date":"1397/04/24 17:40","price":6011},{"date":"1397/04/24 17:50","price":6017},{"date":"1397/04/24 18:00","price":6014},{"date":"1397/04/24 18:10","price":6036},{"date":"1397/04/24 18:20","price":6057},{"date":"1397/04/24 18:50","price":6049},{"date":"1397/04/24 19:00","price":6046},{"date":"1397/04/24 19:10","price":6032},{"date":"1397/04/24 19:20","price":6011},{"date":"1397/04/24 19:30","price":6000},{"date":"1397/04/24 19:40","price":6011},{"date":"1397/04/24 19:50","price":6028},{"date":"1397/04/24 20:10","price":6006},{"date":"1397/04/24 20:20","price":5991},{"date":"1397/04/24 20:30","price":5996}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398