کمترین: 
6053
بیشترین: 
6315
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6141
زمان: 
4/24 20:30
قیمت دلار کانادا امروز 24 تیر 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 24 تیر 1397 , 6141 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/24 10:10","price":6053},{"date":"1397/04/24 11:40","price":6158},{"date":"1397/04/24 11:50","price":6229},{"date":"1397/04/24 12:00","price":6255},{"date":"1397/04/24 12:10","price":6266},{"date":"1397/04/24 12:20","price":6272},{"date":"1397/04/24 12:50","price":6251},{"date":"1397/04/24 13:00","price":6255},{"date":"1397/04/24 13:20","price":6207},{"date":"1397/04/24 13:30","price":6266},{"date":"1397/04/24 13:50","price":6287},{"date":"1397/04/24 14:00","price":6315},{"date":"1397/04/24 14:10","price":6273},{"date":"1397/04/24 14:20","price":6254},{"date":"1397/04/24 14:30","price":6207},{"date":"1397/04/24 14:50","price":6248},{"date":"1397/04/24 15:10","price":6204},{"date":"1397/04/24 15:20","price":6215},{"date":"1397/04/24 15:30","price":6220},{"date":"1397/04/24 15:40","price":6215},{"date":"1397/04/24 15:50","price":6188},{"date":"1397/04/24 16:10","price":6140},{"date":"1397/04/24 16:20","price":6210},{"date":"1397/04/24 16:40","price":6167},{"date":"1397/04/24 16:50","price":6156},{"date":"1397/04/24 17:00","price":6172},{"date":"1397/04/24 17:10","price":6119},{"date":"1397/04/24 17:20","price":6106},{"date":"1397/04/24 17:30","price":6134},{"date":"1397/04/24 17:40","price":6156},{"date":"1397/04/24 17:50","price":6163},{"date":"1397/04/24 18:00","price":6160},{"date":"1397/04/24 18:10","price":6182},{"date":"1397/04/24 18:20","price":6204},{"date":"1397/04/24 18:50","price":6195},{"date":"1397/04/24 19:00","price":6193},{"date":"1397/04/24 19:10","price":6178},{"date":"1397/04/24 19:20","price":6156},{"date":"1397/04/24 19:30","price":6145},{"date":"1397/04/24 19:40","price":6156},{"date":"1397/04/24 19:50","price":6174},{"date":"1397/04/24 20:10","price":6152},{"date":"1397/04/24 20:20","price":6137},{"date":"1397/04/24 20:30","price":6141}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398