کمترین: 
709
بیشترین: 
740
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
719
زمان: 
4/24 20:20
قیمت ین ژاپن امروز 24 تیر 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 24 تیر 1397 , 719 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/24 10:10","price":709},{"date":"1397/04/24 11:40","price":721},{"date":"1397/04/24 11:50","price":729},{"date":"1397/04/24 12:00","price":733},{"date":"1397/04/24 12:10","price":734},{"date":"1397/04/24 12:50","price":732},{"date":"1397/04/24 13:00","price":733},{"date":"1397/04/24 13:20","price":726},{"date":"1397/04/24 13:30","price":734},{"date":"1397/04/24 13:50","price":736},{"date":"1397/04/24 14:00","price":740},{"date":"1397/04/24 14:10","price":735},{"date":"1397/04/24 14:20","price":732},{"date":"1397/04/24 14:30","price":728},{"date":"1397/04/24 14:50","price":732},{"date":"1397/04/24 15:10","price":727},{"date":"1397/04/24 15:20","price":728},{"date":"1397/04/24 15:50","price":725},{"date":"1397/04/24 16:10","price":719},{"date":"1397/04/24 16:20","price":727},{"date":"1397/04/24 16:40","price":722},{"date":"1397/04/24 16:50","price":721},{"date":"1397/04/24 17:00","price":723},{"date":"1397/04/24 17:10","price":717},{"date":"1397/04/24 17:20","price":715},{"date":"1397/04/24 17:30","price":718},{"date":"1397/04/24 17:40","price":721},{"date":"1397/04/24 17:50","price":722},{"date":"1397/04/24 18:00","price":721},{"date":"1397/04/24 18:10","price":724},{"date":"1397/04/24 18:20","price":726},{"date":"1397/04/24 18:50","price":725},{"date":"1397/04/24 19:10","price":723},{"date":"1397/04/24 19:20","price":721},{"date":"1397/04/24 19:30","price":720},{"date":"1397/04/24 19:40","price":721},{"date":"1397/04/24 19:50","price":723},{"date":"1397/04/24 20:10","price":720},{"date":"1397/04/24 20:20","price":719}
بروزرسانی در تاریخ 06 بهمن 1398