کمترین: 
1190
بیشترین: 
1241
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1207
زمان: 
4/24 20:30
قیمت یوان چین امروز 24 تیر 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 24 تیر 1397 , 1207 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/24 10:10","price":1190},{"date":"1397/04/24 11:40","price":1210},{"date":"1397/04/24 11:50","price":1224},{"date":"1397/04/24 12:00","price":1229},{"date":"1397/04/24 12:10","price":1232},{"date":"1397/04/24 12:20","price":1233},{"date":"1397/04/24 12:50","price":1229},{"date":"1397/04/24 13:20","price":1220},{"date":"1397/04/24 13:30","price":1232},{"date":"1397/04/24 13:50","price":1236},{"date":"1397/04/24 14:00","price":1241},{"date":"1397/04/24 14:10","price":1233},{"date":"1397/04/24 14:20","price":1229},{"date":"1397/04/24 14:30","price":1220},{"date":"1397/04/24 14:50","price":1228},{"date":"1397/04/24 15:10","price":1219},{"date":"1397/04/24 15:20","price":1222},{"date":"1397/04/24 15:50","price":1216},{"date":"1397/04/24 16:10","price":1207},{"date":"1397/04/24 16:20","price":1221},{"date":"1397/04/24 16:40","price":1212},{"date":"1397/04/24 16:50","price":1210},{"date":"1397/04/24 17:00","price":1213},{"date":"1397/04/24 17:10","price":1203},{"date":"1397/04/24 17:20","price":1200},{"date":"1397/04/24 17:30","price":1206},{"date":"1397/04/24 17:40","price":1210},{"date":"1397/04/24 17:50","price":1211},{"date":"1397/04/24 18:10","price":1215},{"date":"1397/04/24 18:20","price":1219},{"date":"1397/04/24 18:50","price":1218},{"date":"1397/04/24 19:00","price":1217},{"date":"1397/04/24 19:10","price":1214},{"date":"1397/04/24 19:20","price":1210},{"date":"1397/04/24 19:30","price":1208},{"date":"1397/04/24 19:40","price":1210},{"date":"1397/04/24 19:50","price":1213},{"date":"1397/04/24 20:10","price":1209},{"date":"1397/04/24 20:20","price":1206},{"date":"1397/04/24 20:30","price":1207}
بروزرسانی در تاریخ 29 دی 1398