کمترین: 
108072
بیشترین: 
108814
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
108072.0
زمان: 
4/24 12:50
قیمت شاخص بورس امروز 24 تیر 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 24 تیر 1397 , 108072.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/24 09:50","price":108814.0},{"date":"1397/04/24 10:00","price":108802.0},{"date":"1397/04/24 10:10","price":108777.0},{"date":"1397/04/24 10:20","price":108663.0},{"date":"1397/04/24 12:50","price":108072.0}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1398