کمترین: 
433.9
بیشترین: 
450
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
450
زمان: 
4/24 22:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 24 تیر 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 24 تیر 1397 , 450 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/24 01:00","price":436.36},{"date":"1397/04/24 02:00","price":435.6},{"date":"1397/04/24 04:00","price":436.15},{"date":"1397/04/24 04:30","price":436.52},{"date":"1397/04/24 07:00","price":433.9},{"date":"1397/04/24 07:30","price":436},{"date":"1397/04/24 08:30","price":436.26},{"date":"1397/04/24 10:00","price":436.69},{"date":"1397/04/24 13:00","price":435.5},{"date":"1397/04/24 13:30","price":439},{"date":"1397/04/24 16:00","price":445},{"date":"1397/04/24 19:00","price":446.5},{"date":"1397/04/24 20:00","price":446.25},{"date":"1397/04/24 22:00","price":450}
بروزرسانی در تاریخ 28 دی 1398