کمترین: 
6241.9
بیشترین: 
6384
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6384
زمان: 
4/24 22:00
قیمت بیت کوین امروز 24 تیر 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 24 تیر 1397 , 6384 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/24 01:00","price":6264.5},{"date":"1397/04/24 01:30","price":6280.4},{"date":"1397/04/24 04:00","price":6270.9},{"date":"1397/04/24 04:30","price":6254.1},{"date":"1397/04/24 07:00","price":6241.9},{"date":"1397/04/24 08:00","price":6247},{"date":"1397/04/24 09:00","price":6262.5},{"date":"1397/04/24 10:00","price":6265},{"date":"1397/04/24 13:00","price":6283.8},{"date":"1397/04/24 13:30","price":6335.4},{"date":"1397/04/24 16:00","price":6342},{"date":"1397/04/24 19:00","price":6348.3},{"date":"1397/04/24 19:30","price":6340.9},{"date":"1397/04/24 20:30","price":6369.4},{"date":"1397/04/24 22:00","price":6384}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398