کمترین: 
2590000
بیشترین: 
2680000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2680000
زمان: 
4/23 17:36
قیمت سکه بهار آزادی امروز 23 تیر 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 23 تیر 1397 , 2680000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/23 14:36","price":2590000},{"date":"1397/04/23 14:48","price":2610000},{"date":"1397/04/23 15:06","price":2650000},{"date":"1397/04/23 16:36","price":2660000},{"date":"1397/04/23 17:36","price":2680000}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398