کمترین: 
63
بیشترین: 
64
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
64
زمان: 
4/23 17:50
قیمت روپیه پاکستان امروز 23 تیر 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 23 تیر 1397 , 64 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/23 14:10","price":64},{"date":"1397/04/23 15:20","price":63},{"date":"1397/04/23 15:30","price":64},{"date":"1397/04/23 16:50","price":63},{"date":"1397/04/23 17:30","price":64},{"date":"1397/04/23 17:40","price":63},{"date":"1397/04/23 17:50","price":64}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398