کمترین: 
6.4
بیشترین: 
6.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6.5
زمان: 
4/23 20:50
قیمت دینار عراق امروز 23 تیر 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 23 تیر 1397 , 6.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/23 13:10","price":6.5},{"date":"1397/04/23 13:30","price":6.4},{"date":"1397/04/23 14:10","price":6.5},{"date":"1397/04/23 16:20","price":6.6},{"date":"1397/04/23 16:30","price":6.5},{"date":"1397/04/23 19:00","price":6.6},{"date":"1397/04/23 19:30","price":6.5},{"date":"1397/04/23 19:50","price":6.6},{"date":"1397/04/23 20:30","price":6.5},{"date":"1397/04/23 20:40","price":6.6},{"date":"1397/04/23 20:50","price":6.5}
بروزرسانی در تاریخ 08 بهمن 1398