کمترین: 
1303000
بیشترین: 
1358000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1358000
زمان: 
4/23 16:36
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 23 تیر 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 23 تیر 1397 , 1358000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/23 12:06","price":1303000},{"date":"1397/04/23 13:18","price":1313000},{"date":"1397/04/23 14:36","price":1323000},{"date":"1397/04/23 15:06","price":1343000},{"date":"1397/04/23 16:36","price":1358000}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398