کمترین: 
1300000
بیشترین: 
1355000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1355000
زمان: 
4/23 16:36
قیمت نیم سکه امروز 23 تیر 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 23 تیر 1397 , 1355000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/04/23 12:06","price":1300000},{"date":"1397/04/23 13:18","price":1310000},{"date":"1397/04/23 14:36","price":1320000},{"date":"1397/04/23 15:06","price":1340000},{"date":"1397/04/23 16:36","price":1355000}
بروزرسانی در تاریخ 30 دی 1398